Advies van eCommerce tot logistiek en verder…

Met ervaring in de hele keten van eCommerce tot de logistieke afhandeling, kan een ervaren consultant uw bedrijf verder helpen om uw IT Doelen te behalen die aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie, processen en IT landschap. Een consultant adviseert en helpt u software en processen doelgericht te implementeren.  

IT Doel maakt gebruik van een holistische aanpak, het vraagstuk wordt in zijn geheel bekeken. Van look-and feel van een webshop tot functionaliteit en techniek, IT Doel foused op het geheel.

Het samenbrengen van Marketing, Internet, IT werelden in één.

Waar staat IT Doel voor?

  1. IT kennis op afroep 
  2. Toereikende passende oplossingen
  3. Doelgerichte aanpak
  4. Ontzorgen door werkzaamheden uit handen te nemen
  5. Eenheid creeeren in de totale IT oplossing
  6. Luisterend naar uw wensen

Werkwijze

Of het nu gaat om software selectie, een eCommerce oplossing implemeneteren, ontwikkelen van interfaces tussen uw verschillende IT systemen, het analyseren door middel van Analytics of andere BI tools of het optimaliseren van delen via uw eCommerce processen een ervaren consultant kan adviseren en ondersteunen bij al deze facetten van het implementeren van een IT vraagstuk. 

Een ervaren onafhankelijke Consultant helpt u graag op weg met het implementeren, integreren en optimaliseren van uw IT oplossingen om zo uw IT doelen te verwezenlijken. 

Een consultant kan het totale proces op zich nemen of bepaalde delen, zoals het schrijven van een functioneel ontwerp voor een interface of het importeren van data in uw shop, u bepaalt welke werkzaamheden uitgevoerd worden door een consultant.

Gestructureerde aanpak door middel van een Agile methodiek

Een ervaren consultant helpt u met een gestructureerde aanpak. IT Doel heeft een agile methodiek ontwikkeld, er wordt gewerkt met voorgedefineerde templates, zoals een planning, eCommerce plan, fit/ gap lijst, functioneel ontwerp, test scenario’s en een Go-Live plan. De methodiek heeft als doel om u als klant handvaten te bieden in het IT proces. De methoiek bestaat uit 4 stappen:

  • Stap 1 : Analyse fase, in deze fase wordt het “vraagstuk” in kaart gebracht en uitgewerkt tot een of meerdere oplossingen.
  • Stap 2: Implementatie fase, de gekozen oplossing wordt geimplementeerd, de consultant ondersteunt in dit proces.
  • Stap 3: In de testfase worden aan de hand van de voorgedefineerde testscenario’s een aatal testen uitgevoerd, waaronder een test waarmee he geele proces wordt gecontroleed. Zodat er een soepele livegang kan plaats vinden.
  • Stap 4: De livegang, dit is de fase waarin de software, functionaliteit of andere optimalisetie wordt opgeleverd in live en een ervaren consultant ondersteunt bij de technische afwikkeling.

Volg IT Doel op social media: