Inrichting Statistieken eCommerce en ERP

Inrichting Google Analytics & PowerBi

Meten is weten! Als je heldere doelen hebt gesteld, wil je ook weten waar je staat. Door middel van Google Analytics kun je meten hoe een eCommerce oplossing performed, het geeft je inzicht welke pagina’s populair zijn, wie je publiek is, waar ze vandaan komen, welke browser ze gebruiken en op welke tijdstippen ze de shop gebruiken. Niet alleen voor optimalisatie doeleinden handig om te weten, maar ook op welk tijdstip je onderhoud kunt plegen bijv. om te weten wanneer je die plugin het beste kan upgraden. 

Naast Google Analytics is PowerBi een geschikte tool om vanuit verschillende systemen management informatie te bundelen. Bijv. door het ERP systeem, webshop en Google Analytics te koppelen. 

Een consultant kan advies geven en ondersteuning bieden bij het inrichten van deze analyse tools.

 

Waar kan IT Doel u bij helpen?

Google Analytics:

 • Omzetten naar Google Analytics 4
 • (In Universal ) Basis inrichting met 3 views (raw data, test en live view)
 • Inrichting Google Tag manager
 • Inrichting Google Search Console
 • Bepalen doelen / doelgroepen
 • eCommerce funnels

Power BI:

 • Bepalen doelen / doelgroepen
 • Ontwerp dashboards
 • Coördinatie werkzaamheden (afstemmen koppelingen met externe partijen)
 • Advies queries
 • Data combineren uit ERP systeem,  Excel, Google Analytics, Webshop database, 
 • (Ondersteuning) opzetten datamodel
 • (Ondersteuning) opzetten dashboards

Hoe gaat IT Doel te werk?

Er wordt gestart met een vrijblijvende intake, waarbij er een aantal pijlers belangrijk zijn: wie bent u als klant, welk doel heeft u voor ogen. Er wordt gekeken naar de IT vraagstukken die er zijn en geven advies t.a.v een oplossingsrichting. 

Gestructureerde aanpak door middel van een Agile methodiek

Een ervaren consultant helpt u met een gestructureerde aanpak. IT Doel heeft een agile methodiek ontwikkeld, er wordt gewerkt met voorgedefineerde templates, zoals een planning, eCommerce plan, fit/ gap lijst, functioneel ontwerp, test scenario’s en een Go-Live plan. De methodiek heeft als doel om u als klant handvaten te bieden in het IT proces. De methoiek bestaat uit 4 stappen:

 • Stap 1 : Analyse fase, in deze fase wordt het “vraagstuk” in kaart gebracht en uitgewerkt tot een of meerdere oplossingen.
 • Stap 2: Implementatie fase, de gekozen oplossing wordt geimplementeerd, de consultant ondersteunt in dit proces.
 • Stap 3: In de testfase worden aan de hand van de voorgedefineerde testscenario’s een aatal testen uitgevoerd, waaronder een test waarmee he geele proces wordt gecontroleed. Zodat er een soepele livegang kan plaats vinden.
 • Stap 4: De livegang, dit is de fase waarin de software, functionaliteit of andere optimalisetie wordt opgeleverd in live en een ervaren consultant ondersteunt bij de technische afwikkeling.