diensten

Wat kan IT Doel voor u betekenen?

SoftwareSelectie
Advies eCommerce software selectie
Implementatie
Webshop & ERP Management
Interfaces
Interfaces / koppelingen eCommerce, ERP, POS, PIM
PowerBi
Google Analytics & BI Tools
ProcesOptimalisaties
eCommerce proces optimalisaties

Gestructureerde aanpak door middel van een Agile methodiek

Of het nu gaat om software selectie, een eCommerce oplossing implemeneteren, ontwikkelen van interfaces tussen uw verschillende IT systemen, het analyseren door middel van Analytics of andere BI tools of het optimaliseren van delen via uw eCommerce processen een ervaren consultant kan adviseren en ondersteunen bij al deze facetten van het implementeren van een IT vraagstuk. Om zo op een gestructureerde effectieve manier uw IT Doelen te behalen.

Een consultant kan het totale proces op zich nemen of bepaalde delen, zoals het schrijven van een functioneel ontwerp voor een interface of het importeren van data in uw shop, u bepaalt welke werkzaamheden uitgevoerd worden door een consultant.

Een ervaren consultant helpt u met een gestructureerde aanpak. IT Doel heeft een agile methodiek ontwikkeld, er wordt gewerkt met voorgedefineerde templates, zoals een planning, eCommerce plan, fit/ gap lijst, functioneel ontwerp, test scenario’s en een Go-Live plan. De methodiek heeft als doel om u als klant handvaten te bieden in het IT proces. De methoiek bestaat uit 4 stappen:

  • Stap 1 : Analyse fase, in deze fase wordt het “vraagstuk” in kaart gebracht en uitgewerkt tot een of meerdere oplossingen.
  • Stap 2: Implementatie fase, de gekozen oplossing wordt geimplementeerd, de consultant ondersteunt in dit proces.
  • Stap 3: In de testfase worden aan de hand van de voorgedefineerde testscenario’s een aatal testen uitgevoerd, waaronder een test waarmee he geele proces wordt gecontroleed. Zodat er een soepele livegang kan plaats vinden.
  • Stap 4: De livegang, dit is de fase waarin de software, functionaliteit of andere optimalisetie wordt opgeleverd in live en een ervaren consultant ondersteunt bij de technische afwikkeling.


Meer weten? Klik hier om een afspraak te maken!

Facebook

© Images: designed by katemangostar, slidesgo, macrovector, pch.vector @ Freepik.com